Thông Báo

Theo thông báo của Vietnam Airlines, hãng sẽ tiến hành chuyển đổi hệ thống từ 22h00 ngày 19/01/2019 đến 06h00 ngày 20/01/2019. Để đảm bảo việc chuyển đổi hãng yêu cầu không được truy cập vào thời điểm trên. Do đó hệ thống Xuất Vé sẽ tiến hành khóa các chức năng của VNA từ 21h30 ngày 19/01/2019 để đảm bảo việc chuyển đổi. Quý khách vui lòng lưu ý!